skip to Main Content
+90 (362) 266 82 42 info@samlab.com.tr

Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon laboratuvarı bir işletici şirket tarafından işletilecek olup işletici şirketin %51 hissesi Projenin ana yararlanıcısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na aittir. Şirketin diğer ortakları Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret Borsası geri kalan %49 hisseyi değişik oranlarda aralarında paylaşmaktadırlar.

Laboratuvar Samsun Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş olup 4580 metrekare kapalı alana sahiptir. Laboratuvarın bina inşaatı tamamlanmış, laboratuvar cihazları sipariş edilmiş ve kilit personel istihdam edilmiştir. Laboratuvarın Eylül 2017 ayı içinde faaliyete geçmesi planlanmıştır. Laboratuvar kendi içinde metal laboratuvarı, metroloji ve kalibrasyon laboratuvarı ile kontrol laboratuvarı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Gerek yapısı ve gerekse teknik kapasitesi itibariyle bu laboratuvar bölgedeki tek büyük, ülke çapında ise TSE ve TÜBİTAK laboratuvarlarından sonra üçüncü büyük laboratuvar olma özelliğine sahiptir.

Projenin hedef kitlesi öncelikle TR-83 bölgesinde ve Sinop’ta metal sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ve işletmeler olup, işletici şirketin uluslararası akreditasyon standardı (TS EN ISO/IEC 17025) kapsamında yüksek kalitede bir hizmet sunması öngörülmektedir. Bu amaçla gerek duyulan Kalite Yönetim Standardı geliştirilmiş ve hizmet el kitapları hazırlanmıştır.

Kalite Politikamız

SAMLAB, öncelikle TR-83 Bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet amacıyla Samsun Organize Sanayi Bölgesinde kalibrasyon alanında faaliyet göstermektedir.

Laboratuvar, Uluslararası akreditasyona tabi ve sadece standart metotları kullanarak güvenilir kalibrasyon hizmetlerini vermeyi taahhüt etmektedir.

Hizmet verirken önceliğimiz, müşteri ve paydaşlarımızın şartları ile yasal ve diğer şartlara tam olarak uymak ve bu bağlamda güvenilirlik, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerini uygulayarak TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun bir sistem içerisinde çalışmaktır.

Uygulamakta olduğumuz yönetim sistemi, faaliyetlerimizi yürütürken hizmet kalitesi, proses performansı, sistem etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi amacını temel prensip olarak kabul eder.

Kalibrasyon faaliyetlerinde görev alan personel, çalışmalarını yayınlanmış kalite dokümantasyonu, politika, prosedür ve talimatlar çerçevesinde yürüteceklerdir.

Vizyonumuz

  • Uluslararası akredite kabul edilebilir hizmet vermek.
  • Güvenilir kalibrasyon hizmeti vermek.
  • Sanayi ile iş birliği içerisinde uygun maliyetli çözüm sunmak.
  • Müşteri beklenti ve memnuniyetini ekonomik kazançtan daha öncelemek.
  • Teknolojik bilgi üretmek ve paylaşarak bölge kuruluşlarının inovasyonuna katkı sağlamak.
  • Bölgede eğitim ve diğer hizmetler sunan kamu / özel kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
  • Bölgede bulunan diğer laboratuvarların gelişimine katkıda bulunmak.

Misyonumuz

  • TR-83 Bölgesi öncelikli olmak üzere Ülkemiz ekonomisine kalibrasyon hizmet yolu ile katkı sağlamak.
Back To Top
×Close search
Ara