skip to Main Content
+90 (362) 266 82 42 info@samlab.com.tr

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikli sorumluluğumuz kentin kalkınma dinamiklerini harekete geçirmek ve bu bağlamda projeler üretmektir. Bir hizmet kuruluşu olarak üyelerimizin ihtiyaçlarının tespit edilerek ekonomik konjonktür içerisinde değerlendirilmesi sadece mevcut duruma göre değil, değişen koşullara uyum sağlayabilecek çözüm araçlarının oluşturulması anlayışıyla çalışıyoruz. Kentin gelişime açık dinamikleri bağlamında ihtiyaca yönelik çözüm sunma amacına istinaden geliştirdiğimiz en önemli projelerden biri de şüphesiz “Uluslararası Akredite Samsun Metal ve Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı” projesidir.

Karadeniz Bölgesinde bir ilk niteliğinde olan “Uluslararası Akredite Samsun Metal ve Metroloji Laboratuvarı” ile bölgede, araştırma kurum ve kuruluşları ile metal üretimi yapan KOBİ’lerin işbirliği sağlanarak, metal sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla bilgi üretilecektir. Üründe ve üretim yöntemlerindeki yenilikler takip edilerek ürün kalitesi ve standardı yükseltilecek, verimlilik arttırılacak, üretim maliyetleri düşürülecek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilerle üretim yapması sağlanarak, bu ürünün kalitesinin AB ve Dünya standartlarında olduğu belgelenecektir.

Avrupa Birliği ve T.C. mali İşbirliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının program otoritesi olduğu, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 7,5 milyon Euro hibe desteğiyle Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı içerisinde kentimize kazandırdığımız bu yatırımı metal testleri bölümü, metroloji ve kalibrasyon bölümü olmak üzere bünyesinde üç alt laboratuvar barındırıyor.

Tüm bölümlerin akreditasyonu ile birlikte bölgemizdeki ilgili sektörlere Avrupa ve sınır ötesi pazarlarda büyük rekabet avantajı sağlayacağına inandığımız “Uluslararası Akredite Samsun Metal ve Metroloji Laboratuvarı”nın sanayicimize, üreticimize, kentimize, bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Back To Top
×Close search
Ara